Menu
Your Cart

我哋真係好L鍾意食流心奶黃月餅

香港人一向都創意十足。月餅本身係傳統食品,但食法就不斷創新,就好似流心奶黃月餅咁,2014年面世以嚟,就成為我哋嘅過節佳品。

為咗令香港人喺傳統大型連鎖店店以外有更好的選擇,我們聯同一眾小店推出呢盒《我哋真係好L鍾意食流心奶黃月餅》,真真正正屬於香港人嘅月餅。 100%真香港人設計、包裝,最緊要係大師傅級製作。每賣出一盒月餅,除咗可以直接增加小店收入,當中有部分利潤仲會幫助有需要嘅香港人。

我哋真係好L鍾意香港。

社交媒體:
Facebook

目前沒有商品屬於該品牌